Back

Maroko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Maroko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

5.8.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Maroko

Aktualizované: 05/08/2022 (bez zmeny od 12/06/2022)

Najnovšie zmeny

Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť

  • buď platný očkovací preukaz
  • alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla

 

 

Platný očkovací preukaz v tomto prípade znamená, že má cestujúci 3 dávky vakcíny. Ak má len 2 dávky, druhá nemôže byť podaná neskôr ako sú 4 mesiace.
 

Ďalšie podmienky cestovania odporúčame overiť si u leteckej spoločnosti alebo u marockých autorít.

 

Cestujúci sa tiež môžu podrobiť rýchlym testom hneď po prílete na marocké letiská.

 

Súčasťou opatrení pri príchode môže byť aj vykonávanie PCR testov náhodne pre skupiny cestujúcich. Úrady ich budú informovať o výsledkoch testu neskôr.

 

V prípade pozitívne testovaných je potrebné ostať v karanténe v mieste svojho ubytovania a riadiť sa pokynmi marockých autorít.

 

Vzhľadom na zaznamenaný nárast prípadov COVID-19 v posledných týždňoch ministerstvo zdravotníctva Maroka odporúča nosenie rúšok predovšetkým v preplnených alebo uzavretých priestoroch.

 

S ohľadom na dynamický vývoj situácie v krajine a naďalej platný mimoriadny (núdzový) stav sa pravidlá môžu rýchlo zmeniť, a preto je potrebné si ich pred odchodom overiť. 

 

Na účely poskytovania podrobných podmienok vstupu a pobytu v konkrétnych častiach územia je príslušný zastupiteľský úrad Marockého kráľovstva vo Viedni.

 

Podmienky odchodu

Pred každou cestou z Maroka je potrebné, aby si cestujúci vopred overili u svojej leteckej spoločnosti či platia konkrétne opatrenia.

 

V prípade zrušenia, zmeny alebo odloženia letu, ktoré môže nastať náhle, zo dňa na deň, kontaktujte priamo svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu.

 

Pre uviaznutých občanov SR v Maroku je možné individuálne komunikovať o svojej situácii s veľvyslanectvom SR v Madride: emb.madrid@mzv.sk.

 

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Oficiálny portál o COVID-19 v Maroku
COVID-19 - bezpečná cesta do Maroka  (Marocký národný úrad pre cestovný ruch)

 

Opatrenia a cestovanie v rámci krajiny

Odporúčame sledovať aj miestne médiá, príp. vládny Twiter alebo Facebook a mať na zreteli, že stále platný núdzový stav v Maroku umožňuje rýchle a náhle zásahy proti ohniskám nákazy. 

 

V prípade objavenia sa ohniska dochádza k okamžitému uzavretiu niektorých miest, resp. ich štvrtí alebo dokonca hraníc v záujme zabránenia šírenia vírusu. V takom prípade je mimoriadne obmedzený pohyb všetkých osôb alebo možnosť cestovania, spravidla na niekoľko dní či týždňov. 

 

Na cestujúcich aj z tohto dôvodu apelujeme, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia príp. finančné možnosti, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade pozitívneho testu, náhlej hospitalizácie a podobne.

 

Nosenie rúšok je povinné, vláda zároveň dôrazne upozorňuje na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení.

 

Ak cudzinec v Maroku nie je držiteľom pobytovej karty, maximálna doba pobytu je 90 dní. V prípade jej prekročenia je potrebné obrátiť sa na cudzineckú políciu podľa miesta pobytu v Maroku a riadiť sa jej pokynmi. V opačnom prípade vám pri odlete môže byť odopretý odchod z krajiny, kým si neuhradíte záväzky. V tejto situácii je potrebné komunikovať s cudzineckou políciou v Maroku a príslušným súdom a uhradiť pokutu za prekročenie lehoty.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR