Back

Luxembursko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Luxembursko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

12.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Luxembursko

Aktualizované: 12/06/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 22. apríla 2022 sa zrušili zdravotné opatrenia pre všetky letecké cesty do Luxemburska s výnimkou štátnych príslušníkov tretích krajín.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Cez územie Luxemburska je umožnený tranzit bez obmedzení.

 

Letecká preprava

Letisko Luxemburg je v prevádzke na komerčné lety do viacerých destinácii;  za účelom informácií k vášmu letu je potrebné kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť.

 

Opatrenia v krajine

V Luxembursku sa od 11. marca 2022 zrušila väčšina sanitárnych opatrení súvisiacich s COVID-19. Hygienické opatrenia naďalej platia vo verejnej doprave, nemocniciach a zariadeniach pre seniorov a opatrovateľských zariadeniach.

 

Verejná doprava
Vo verejnej doprave je nosenie masky povinné, mimo vodiča.

 

Nemocnice a zariadenia pre starších ľudí a pre starostlivosť
Nosenie masky je povinné v nemocniciach, domovoch pre seniorov a iných opatrovateľských zariadeniach. Pre zamestnancov, externých poskytovateľov služieb a návštevníkov nemocníc, domovov dôchodcov a iných zariadení starostlivosti platí systém CovidCheck 3G.

 

Od veku 12 rokov a 2 mesiacov je povinnosť pri vstupe do nemocnice predložiť potvrdenie o očkovaní, prekonaní, kontraindikácii očkovania alebo negatívnom teste na COVID-19:

  • ak idete do nemocnice na konzultáciu, vyšetrenie, lekársku starostlivosť alebo ošetrenie.
  • ak niekoho sprevádzate do nemocnice na konzultáciu, vyšetrenie, lekársku starostlivosť alebo ošetrenie.
  • ak sprevádzate osobu počas jej pobytu v nemocnici (napr. rodič, ktorý zostáva so svojím maloletým dieťaťom počas jeho hospitalizácie).

 

V nemocniciach je možnosť vykonať auto test pre pacientov a ich všetky sprevádzajúce osoby.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR