Back

Japonsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Japonsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

27.7.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Japonsko

Aktualizované: 27/07/2022 (bez zmeny od 16/06/2022)

Podmienky vstupu do krajiny

Dočasne prerušený bezvízový režim do odvolania. S výnimkou účelu individuálnej turistiky je možné požiadať o udelenie víz.

 

Informácie o aktuálnych podmienkach vstupu do Japonska na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Japonska

 

Prichádzajúci do Japonska sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.

 

Ministerstvo zdravotníctva Japonska žiada prichádzajúce osoby do Japonska sa pred príchodom zaregistrovať na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit na medzinárodných letiskách v Japonsku  je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať zakúpenú letenku do cieľovej destinácie z letiska v Japonsku, z ktorého transferuje a už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie). Nie je možný transfer medzi letiskami v rámci Japonska.

 

Opatrenia v krajine

Odporúčanie dodržiavať striktné hygienické pravidlá a spoločenský odstup (social distancing). Rúška na verejnosti nie sú povinné, iba odporúčané. Vyžadujú sa v bankách, obchodoch a pod.

 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR