Back

Holandsko - podmienky vstupu, opatrenia proti šíreniu COVID-19 a upozornenie pre letisko v Amsterdame

Holandsko - podmienky vstupu, opatrenia proti šíreniu COVID-19 a upozornenie pre letisko v Amsterdame

22.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Holandsko

Aktualizované: 22/06/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Cestujúci, ktorí žijú v členskom štáte EÚ/Schengen alebo v krajinách zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ

Na týchto cestujúcich sa nevzťahujú žiadne cestovné obmedzenia vo vzťahu k Holandsku, nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty súvisiace s COVID-19 (ako podmienka vstupu na územie Holandska).

 

Uvedené sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ (pozor: nie Spojené kráľovstvo), ďalšie štáty Schengenu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) a Karibské zámorské územia Holandska, t. j. Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Maarten a St. Eustatius.

 

Zoznam krajín EÚ/Schengenu a krajín zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ je priebežne aktualizovaný a je dostupný na vládnej stránke Holandska.

 

Cestujúci, ktorí žijú mimo EÚ/Schengen

Pre týchto cestujúcich platí cestujúcich zákaz vstupu do EÚ/Schengenu. Do Holandska môžu cestujúci vstúpiť len pokiaľ sa na nich vzťahuje výnimka z predmetného zákazu.

 

Výnimka je napr. v prípade cestovania z bezpečných krajín.

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín mimo EU/Schengenu 

 

Zhoršujúca sa situácia na letisku Schiphol v Amsterdame

Holandsko je populárnou turistickou destináciou a letisko Schiphol v Amsterdame často aj prestupným letiskom do ostatných svetových metropol.

 

Opakovane upozorňujeme cestujúcich z tohto letiska Schiphol na jeho zhoršujúcu sa situáciu. V dovolenkovom období sa na letisku Schiphol nachádza denne do 100.000 cestujúcich. Už teraz kritická situácia bude pokračovať aj s príchodom letnej turistickej sezóny. Značne znížené počty zamestnancov letiska (v súvislosti s pandémiou COVID-19) majú za následok neúmerne dlhé čakacie doby pred odletom (cca 3 - 4 hodiny.) na vybavenie check-in, na odovzdanie podpalubnej batožiny, na absolvovanie bezpečnostných kontrol a pod. Cestujúci dané pravidelne podcenia, z ktorého dôvodu často zmeškajú svoje lety.

 

Bežným sa stáva zrušenie letov (1 - 2 dni pred odletom), a to nielen pokiaľ ide o lety holandskej spoločnosti KLM, ale aj ostatných leteckých spoločností.

 

Upozorňujeme cestujúcich, aby boli včas na letisku Schiphol (aspoň 3 hoduny pred odletom), odporúča sa tiež cestovať len s príručnou batožinou a pripraviť si dostatok finančných prostriedkov pre prípady zmeškania resp. zrušenia letového spojenia.

 

Letisko Schiphol neodporúča príchod viac ako 4 hodiny pred odletom.

 

Denný prehľad a odporúčania letiska si cestujúci môžu sledovať na jeho oficiálnej stránke:

Schiphol | Flying soon? Come to the airport max 4 hours before your flight

Schiphol | How busy is Schiphol today

 

V prípade zrušenia vášho letu kontaktujte ihneď príslušnú leteckú spoločnosť za účelom zabezpečenia alternatívneho leteckého spojenia.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

Podmienky leteckej prepravy do Holandska sú uvedené v prvej časti Podmienky vstupu do krajiny.

 

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie letiska v Rotterdame 

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

 

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.

 

Opatrenia v Holandsku

Od 25. februára 2022 sa uvoľnili takmer všetky protipandemické opatrenia v krajine. 

 

V platnosti zostáva povinnosť zostať v izolácii v prípade symptómov COVID-19 a nechať sa otestovať, dodržiavať základné hygienické predpisy.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zámorské územia Holandska 

Cestovanie z ostrovov do Európy


Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ.

Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

 

Cestovanie na ostrovy

Aruba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Aruba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Curaçao - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova

Curaçao - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Maarten - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Pokyny medzinárodného letiska princeznej Juliany (letisko SXM)

St. Maarten - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Bonaire

Bonaire - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Saba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Saba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Eustatius

Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

St. Eustatius - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19