Back

Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

9.8.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Chorvátsko

Letná turistická sezóna

Kontrola cestovných dokladov

Upozorňujeme, že bez platných dokladov k cestovaniu (občiansky preukaz s podobizňou alebo cestovný pas) Vám môže byť zabránený vstup do Chorvátska. Odporúčame turistom aj organizátorom autobusových zájazdov, aby skontrolovali/overili ešte na území Slovenska platnosti dokladov/totožnosť cestujúcich.

 

Kontrolu dokladov odporúčame pre všetkých: doklady maloletých detí, neplatné doklady, zabudnuté/stratené/odcudzené doklady, doklady bez fotografie.

 

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe rieši v ostatných dňoch viaceré žiadosti občanov o náhradný cestovný doklad, aby pomohlo pri ich návrate na územie Slovenska, pričom títo občania SR musia veľakrát opustiť autobus, ktorý s ostatnými cestujúcimi pokračuje v tranzite.

 

Upozorňujeme, že náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat domov, nie na ďalšie cestovanie v zahraničí.

 

Pozor na zmeny v Zákone o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátskej republike

Vzhľadom na zmeny platné od 30. júla 2022 môžete byť pokutovaní za jazdu so slúchadlami, bez priliby, pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok už aj na e-mobiloch (viac informácií o zmenách).

 

Upozornenie na požiare

Počas letných horúcich dní je zvýšená možnosť požiarov, predovšetkým v prímorských oblastiach. V prípade požiaru odporúčame riadiť sa pokynmi chorvátskej polície a hasičov.  

 

Pokuty za strohé oblečenie

Pozor na pokuty, ktoré môžu uložené tzv. mestskými kontrolórmi na uliciach a v historických budovách, nielen v prímorských oblastiach, za nedostatočné oblečenie na verejnosti. V závislosti od mestského nariadenia môže byť uložená pokuta vo výške od 1000 do 2000 chorvátskych kún (v prepočte cca do 267 eur). Pokutované je strohé oblečenie, prípadne oblečenie len v plavkách/bikinách alebo odhalená horná časť tela.

 

Kvalita mora

Hodnotenia kvality mora sa určujú na základe kritérií definovaných vyhláškou o kvalite mora na kúpanie (Úradný vestník 73/08) a smernicou EÚ o riadení kvality vody na kúpanie (č. 2006/7/ES) – hodnoty nájdete na interaktívnej mapke  aj v anglickej verzii. Predmetné odporúčame sledovať v rámci vlastného záujmu. 

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Zrušené sú vstupné obmedzenia v  súvislosti s COVID-19. Vstup do Chorvátska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19. Vzhľadom na rastúci počet prípadov COVID-19 obmedzenie platí len do odvolania.

 

Cestovné doklady

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (musí byť platný aj v čase návratu do SR).

 

Vlastný občiansky preukaz alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas).

 

Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, alebo zdravotnú kartu poistenca nie je možné použiť ako cestovný doklad.

 

Upozorňujeme, že občiansky preukaz bez fotky (bez podobizne tváre) vydávaný v Slovenskej republike nie je možné použiť ako cestovný doklad (vydáva sa pre účely preukázania sa prítomnosti u lekárov a pri výbere liekov v SR a neslúži na cestovanie).

 

Neodporúčame po strate/prípadne neplatnosti slovenských dokladov cestovať do Slovenskej republiky len s potvrdením od chorvátskej polície a zároveň neodporúčame vstupovať bez zmienených dokladov do Chorvátska, keďže pri kontrole bez dokladov Vám hrozí pokuta podobne ako na Slovensku.

 

Občania SR/EÚ s plánovaným pobytom v Chorvátsku nepretržite dlhšie ako 90 dní sú povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr do 8 dní po uplynutí 3- mesačného pobytu a požiadať o registráciu na najbližšom policajnom zastúpení. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky.  

 

Podmienky pre občanov Ukrajiny

Osoby s udeleným dočasným útočiskom v Slovenskej republike nebudú mať síce problém s opätovným vstupom do SR, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty, resp. nie je zrejmé či im bude umožnený tranzit/vstup/výstup/pobyt, nakoľko tieto sú v plnej jurisdikcii konkrétneho štátu.

 

Súčasne týmto osobám neodporúčame cestovať do Chorvátska bez cestovného dokladu. 

 

Podmienky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ/EHP

Všeobecné podmienky vstupu do Chorvátska na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátska

 

Registrácia pred vstupom

Vyplniť online formulár (EnterCroatia) nie je povinné, avšak urýchľuje prechod chorvátskou štátnou hranicou.

 

Aktuálna situácia v Chorvátsku

Aktuálne epidemiologické podmienky v EÚ podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

 

Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky.

 

Na ceste do Chorvátska si pripravte dostatok tekutín, zásoby jedla a dostatočné množstvo pohonných hmôt (ak cestujete autom). 

 

Núdzové telefónne čísla

Predvoľba na skrátené linky zo slovenského operátora v Chorvátsku je +385 (1) a nasleduje voľba.

 

Núdzové telefónne čísla odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

  • všeobecné núdzové číslo  +385 (1) 112,
  • a pomoc motoristom na cestách +385 (1) 1987,
  • rýchla zdravotnícka starostlivosť +385 (1) 194,
  • +385 (1) 113 covid linka,

 

V prípade autonehody bezodkladne kontaktujte chorvátsku políciu na tiesňovej linke +385 (1) 192.

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach sa od decembra 2021 zaviedla len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master  Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic, prípadne môžete na interaktívnej mape sledovať aktuálny stav dopravy na diaľniciach v Chorvátsku.

 

Vozidlá registrované v SR/EÚ, t.j. mimo Chorvátskej republiky môžu jazdiť bezproblémovo nepretržite v krajine maximálne po dobu troch mesiacov (90 dní) odo dňa vstupu do krajiny, inak musia byť registrované v Chorvátsku, resp. hrozí pokuta.

 

Opatrenia v krajine

Odporúčané je nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Namiesto karantény pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, zavedené je povinné nosenie rúška po dobu 10 dní.   

  

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

 

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA) denne 8.00-21.00 hodkde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

 

Neukončujte automaticky predčasne ubytovanie, keďže samoizolácia bola oficiálne 6. júna 2022 v Chorvátsku ukončená aj v prípade nakazenia sa koronavírusom a jeho podvírusmi (rozhodnutie Chorvátskeho inštitútu pre verejné zdravie - HZJZ).

 

Bezpodmienečne je nevyhnuté nosiť od momentu zistenia ochorenia respirátor FFP2 po dobu 7-10 dní, vyhýbať sa zhromaždeniam, kontaktu s verejnosťou, osobami z lekárskeho/zdravotníckeho a medicínskeho prostredia, neprichádzať do kontaktu z pacientmi seniorských zariadení.

 

Pokiaľ ubytovacie zariadenie má k dispozícii osobitné miesto pre nakazených COVID-19, využite tento priestor. Stravu a hygienu je potrebné zabezpečiť osobitných spôsobom, podľa pokynov zriaďovateľa/správcu/majiteľa ubytovania. 

 

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné sa obrátiť na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky e-mailom pitanja@mup.hrpolicija@mup.hr (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR